แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2567
คลิ๊กเพื่ออ่าน

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณตามยุทธศาสตร์ เครือข่ายสุขภาพอำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ปีงบประมาณ 2566
คลิ๊กเพื่ออ่าน

แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564
คลิ๊กเพื่ออ่าน

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณตามยุทธศาสตร์ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ปีงบประมาณ 2564
คลิ๊กเพื่ออ่าน

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณตามยุทธศาสตร์ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ปีงบประมาณ 2563
คลิ๊กเพื่ออ่าน

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562
คลิ๊กเพื่ออ่าน

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน
คลิ๊กเพื่ออ่าน

Visits:143 Today: 3 Total: 11408