Category: ประกาศ

ประกาศโรงพยาบาลนาดี เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลนาดี

ประกาศโรงพยาบาลนาดี เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลนาดี

รายละเอียด คลิ๊กที่นี่