พิธีมอบเงินบริจาคโครงการ “ลดวันละถุง คุณทำได้” จากบริษัท ซีพีออล จำกัดมหาชน

โรงพยาบาลนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ขอขอบพระคุณคณะจากบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน) ในการมอบเงินบริจาคตามโครงการ “ลดวันละถุง คุณทำได้” ให้กับโรงพยาบาลนาดี ในวันที่ 21 ตุลาคม 2562 โรงพยาบาลจะนำเงินทีไ่ด้รับบริจาคใช้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและผู้ป่วยอย่างคุ้มค่าที่สุดคะ รูปภาพคลิ๊กที่นี้ Gifts for Runners

Read more