ผู้บริหารหน่วยงาน

 

นายกฤษฎา จิตต์คำภา นายแพทย์ชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาดี