ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

แผนเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)
 1. แผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา (คลิ๊กเพื่อเปิดอ่าน)
 2. แผนการจัดซื้อวัสดุและน้ำยาวิทยาศาสตร์ (คลิ๊กเพื่อเปิดอ่าน)
 3. แผนการจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ (คลิ๊กเพื่อเปิดอ่าน)
 4. แผนการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม (คลิ๊กเพื่อเปิดอ่าน)
 5. แผนการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (คลิ๊กเพื่อเปิดอ่าน)
 6. แผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว และครุภัณฑ์ (คลิ๊กเพื่อเปิดอ่าน)
แผนเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)
 1. แผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา (คลิ๊กเพื่อเปิดอ่าน)
 2. แผนการจัดซื้อวัสดุและน้ำยาวิทยาศาสตร์ (คลิ๊กเพื่อเปิดอ่าน)
 3. แผนการจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ (คลิ๊กเพื่อเปิดอ่าน)
 4. แผนการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม (คลิ๊กเพื่อเปิดอ่าน)
 5. แผนการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (คลิ๊กเพื่อเปิดอ่าน)
 6. แผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว และครุภัณฑ์ (คลิ๊กเพื่อเปิดอ่าน)
แผนเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)
 1. แผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา (คลิ๊กเพื่อเปิดอ่าน)
 2. แผนการจัดซื้อวัสดุและน้ำยาวิทยาศาสตร์ (คลิ๊กเพื่อเปิดอ่าน)
 3. แผนการจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ (คลิ๊กเพื่อเปิดอ่าน)
 4. แผนการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม (คลิ๊กเพื่อเปิดอ่าน)
 5. แผนการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (คลิ๊กเพื่อเปิดอ่าน)
 6. แผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว และครุภัณฑ์ (คลิ๊กเพื่อเปิดอ่าน)