แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณตามยุทธศาสตร์ เครือข่ายสุขภาพอำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ปีงบประมาณ 2565

รายละเอียด คลิ๊กที่นี้

แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564

รายละเอียด คลิ๊กที่นี้

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณตามยุทธศาสตร์ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ปีงบประมาณ 2564

คลิ๊กเพื่ออ่าน

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณตามยุทธศาสตร์ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ปีงบประมาณ 2563

คลิ๊กเพื่ออ่าน

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562

คลิ๊กเพื่ออ่าน

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน

คลิ๊กเพื่ออ่าน