รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน

– รายงานสรุปผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน ปี2564 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564)
– สรุปผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ 2565 รอบ 3 เดือน(1 ตุลาคม – 30 ธันวาคม 2564)
– รายการสรุปผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน ปี 2563 รอบ 6 เดือนคลิ๊กเพื่ออ่าน
– รายการสรุปผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน ปี 2562